TU DELFT STOP MET HET BESCHERMEN VAN ANTI-TRANS EN ANTI-GAY UITSPRAKEN EN ONTSLA NASHVILLE-PROFESSOR ETHIEK EN WETENSCHAPSFILOSOFIE [NL]

 

Ondertekenen in solidariteit kan hier: I want to co-sign in solidarity

 

Wij, gemeenschap van de TU Delft, zijn geschokt over het feit dat professor Marc de Vries de anti-LHBTQI+ Nashville-verklaring heeft ondertekend en met name zijn wij geschokt en boos over de feit dat de TU Delft zich bewust niet distantieert van de Nashville-verklaring en Marc de Vries zelfs in bescherming neemt.

Nashville-verklaring
De Nashville-verklaring is een “verklaring van bijbelse seksualiteit”, geschreven door een ultra-conservatieve protestantse gemeenschap. In deze verklaring worden trans* mensen, genderfluids, non-binaire mensen en homoseksualiteit zondig verklaard, afgewezen en worden mensen opgeroepen zich actief tegen deze “zonden” te verzetten [1]. Daarnaast staat in deze verklaring dat seksualiteit een ‘ideologie’ zou zijn en dus een vrije keuze, terwijl wetenschappelijke bronnen aantonen dat seksualiteit en genderidentiteit niet om vrije keuze gaat, maar wie je bent als mens [2]. Volgens de Nashville-verklaring zouden LHBTQI+ mensen “ziek zijn” en “genezen moeten worden”, uitspraken die ons terug in de tijd zetten. De Nashville-verklaring versterkt de stigma’s die een oorzaak zijn van geweld richting de LHBTQI+ gemeenschap en de hoge zelfmoordratio bij trans* mensen: negen keer hoger dan bij cishetero mensen. [3]

Deze anti-LHBTQI+ Nashville-verklaring is ondertekend door honderden invloedrijke extremistisch-protestantse cismannen in Nederland, zoals bijv politicus Kees van der Staaij van de SGP, dominees en ook hoogleraren van de UvA, VU en TU Delft. Dit zijn mensen in machtige positie die daadwerkelijk invloed hebben op mensenrechten en daarmee een directe bedreiging van de mensenrechten van trans* mensen- en LHBTQI+ gemeenschap. Dat verklaart ook de ophef over het Nashville-verklaring, en terecht.

TU Delft beschermt strafbare uitspraken
De TU Delft gaf aan, in tegenstelling tot de VU en UvA, zich bewust níet te distantiëren van de Nashville-verklaring, en neemt TU Delft professor en Nashville-ondertekenaar Marc de Vries zelfs in bescherming in naam van “vrijheid van meningsuiting” [4].
Daaruit blijkt duidelijk dat de TU Delft niet op de hoogte is over wat vrijheid van meningsuiting precies inhoudt. Zowel onze grondwet als het strafrecht zijn hierin kraakhelder. Vrijheid van meningsuiting is inderdaad een belangrijk en goed beschermd mensenrecht, maar mag wettelijk gezien niet gebruikt worden voor haatzaaien, opruiing of om anderen te discrimineren. Volgens ons strafrecht, artikel 137d mag men niet haatzaaien of opruien. Artikel 1 van ons grondwet beschermt mensen tegen uitsluiting en discriminatie. In vergelijkbare zaken als de uitspraken van Nashville-verklaring bleken de uitingen uiteindelijk strafbaar, zoals dit voorbeeld van het College voor de Rechten van de Mens. Met dat beroep zijn dan ook tientallen aangiften gedaan tegen de Nashville-verklaring, waardoor het OM de zaak nu onderzoekt. [6]

Marc de Vries’ keuze om Nashville te ondertekenen heeft overduidelijk alles te maken met zijn professionele positie op de TU Delft. De colleges van Marc de Vries worden betaald door stichting Christelijke Filosofie dat het directe doel heeft hun filosofie door te geven aan een groter publiek [7]. De Vries geeft les in Pedagogie en Wetenschapsfilosofie, en doet onderzoek naar Ethiek op de afdeling “Values, Technology and Innovation” [8]. In combinatie met Marc de Vries’ betrokkenheid met de Nashville-verklaring zou deze informatie alle alarmbellen af moeten laten gaan. Zijn positie brengt niet alleen de LGBTQI+gemeenschap van de TU Delft zelf in gevaar, maar ook die daarbuiten. Zeker gezien de TUDelft zich internationaal oriënteert.

Het stelt ons absoluut niet gerust dat TU Delft vice-Rector-magnificus Rob Mudde zich in zijn voorgenomen ‘gesprekken’ met Marc de Vries continu beroept op de hier totaal niet relevante “vrijheid van meningsuiting”. Het is voor ons bewijs dat de Rob Mudde en ook de TU Delft niet op de hoogte zijn van hoe mensenrechten werken, en dat de TU Delft wederom faalt in de bescherming van de meest kwetsbare groepen zoals de trans* en LHBTQI+ gemeenschap.

Kerkgemeenschappen nemen wel afstand
Vorige week zijn verschillende kerkgemeenschappen, dominees en andere prominente mensen opgestaan in solidariteit met de LHBTQI+ gemeenschap en zijn er bijeenkomsten georganiseerd, waaronder de ‘Viering van de liefde” in Amsterdam [9]. Met deze solidariteitsacties wilden de kerkgemeenschappen laten zien dat geloof diversiteit in seksualiteit- en genderidentiteit niet afwijst maar juist omarmt. Allemaal hebben ze afstand genomen van de Nashville-verklaring, omdat zij inzien dat de Nashville-verklaring schadelijk is voor onze samenleving als geheel. De rechten van de LHBTQI+ gemeenschap staan niet los van de rechten van andere groepen. De politieke groep die achter de Nashville-verklaring staat snijdt bovendien niet alleen in de rechten van LHBTQI+, maar ook die van vrouwen en mensen van kleur, met name moslims. De SGP ziet het vrouwenkiesrecht bijvoorbeeld nog steeds “in strijdt met de roeping van de vrouw” [10]. Het is dus extra bizar dat de TU Delft zich schaart achter de Nashville-verklaring en Marc de Vries schaart, uit naam van “diversiteit”.

Wij eisen herstel
Ja, er hing een regenboogvlag uit tijdens de Dies, maar het uithangen regenboogvlaggen is lege symboolpolitiek als concreet beleid uitblijft. De TU Delft moet actie ondernemen. Wij eisen dat de TU Delft als instituut resoluut en publiekelijk afstand neemt van de Nashville-verklaring. Daarnaast eisen wij dat Marc de Vries ontslagen wordt als hij zijn handtekening niet binnen een week van de Nashville-verklaring verwijdert. Alleen zo kan de TU Delft haar positie herstellen en recht doen aan de LHBTQI+gemeenschap.
TU Delft Feminists

So Roustayar
Charlotte Ros
Karel de Kleijne
Anand Narayanan

Ondertekend in solidariteit:

Dr. Eliza Steinbock – faculty Leiden University
Lindsay Weber – Graduate student, University of Minnesota
Arwen Matthijssen – Alumnus TU Delft
Riemke – teacher
Storm Vogel – BIJ1 Amsterdam
Arjun Anantharaman – Student
Dorien Ballout – Alumni university Groningen
Brian Droop – teacher UvA
Silke Bhatia
malte hartmann – interior designer
Cecile Calis – Teacher
Isabel Bond – Student
Maria Gelvez Rueda – PhD candidate at TU Delft
Leonard Dekker – Electrical Engineer
Linda Hammerschlag – Student
Louise Linné – Former TU Delft student
Arthur Schoorlemmer – Student
Maaike Visser – Student
Rachelle Huizinga – Student
Pitt Khotchada – Student Technische Informatica
Michele Portioli – Engineer in a TU Delft associated start up
Tommy Hertog  – Student TU Delft
M. Eijsermans
Sabahat Shaikh – Student at TU Delft
Brigitte O’Regan – Student
Roel Suidgeest – Zwolle
Sigrid
Anand Sudha – Student
Jelmer Teunissen – Student
Maya Goodwill
Giulia Di Pietro – former student, freelance producer
Iris Bos – UvA student
David Snels – academic
Laura Huertas – student TU Delft
Britt van Sloun – Student at VU Amsterdam
Ruud van Sloun
Lilian van Sloun-Dohmen
Bo van Sloun
Lambert Dohmen
Tom Hilsee – TU Delft Student
Antoinette van Sloun-Hermans
Sef van Sloun
Fien Dohmen-Coenen
Akkelies van Nes – Professor
Naomi Hoogeweij
Rogier Meijerink
Geertje – UvA student
Monique de Wilt – Alumni Industrieel ontwerpen
Nilab – Student in Groningen
Tijmen van Ree – Student
Kimberley Nguyen – Student
Sterre Kuipers – Student
Soeria van den Wijngaard – Royal academy of art student in The Hague
Astrid Taal – TU Delft employee
Corinna Grahl – Student

Ondertekenen in solidariteit kan hier: I want to co-sign in solidarity

[1] Nashville-verklaring
[2] COC – Homoseksualiteit een keuze of geaardheid
[3] 113 – Zelfmoord preventie
[4] Delta – Ook Delftse hoogleraar tekende Nashville-verklaring
[5] College voor de Rechten van de Mens
[6] Volkskrant – OM onderzoekt strafbaarheid Nashville-verklaring
[7] https://www.christelijkefilosofie.nl/over-ons/missie/
[8] TU Delft – Prof. Dr. Marc de Vries 
[9] NOS – Honderden nemen op viering van de liefde afstand van Nashville-verklaring
[10] SGP – Program van beginselen [pdf]

Advertisements

One thought on “TU DELFT STOP MET HET BESCHERMEN VAN ANTI-TRANS EN ANTI-GAY UITSPRAKEN EN ONTSLA NASHVILLE-PROFESSOR ETHIEK EN WETENSCHAPSFILOSOFIE [NL]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s